Eiken Mek. Services AS 

Eiken Mek. Services AS utfører oppdrag blant annet for fjernvarmeutbygging som sveising av rør og installasjon av kundestentraler. Selskapet har høy kompetanse på sveising og har en rekke sertifiseringer. Selskapet står også for innkjøp av materiell og rør samt prosjektledelse på anleggsplassen.

 

 

Virksomhet: Tjenester til fjernvarme

Bærekraft: Fornybar energi

Plassering: Hægebostad

Omsetning: 10 MNOK

Ansatte: 5

Investeringsår: 2014

Hjemmeside: www.eikenmek.no