Enerquip AS

Enerquip AS har siden 2008 utviklet, produsert og installert utstyr til små og store vannkraftverk. Selskapet har utviklet en avansert linje med grindrenskere, varegrinder, luker og øvrig mekanisk utstyr til vannveien, som bidrar til høyere effektivitet og større sikkerhet for personell. Enerquip har installert over 40 grindrenskere og varegrinder i Norden og Asia.

 

 

Virksomhet: Mekanisk industri

Bærekraft: Fornybar vannkraft

Plassering: Hægebostad

Omsetning: 25 MNOK

Ansatte: 5

Investeringsår: 2014

Hjemmeside: www.enerquip.no