Fornebuveien 38-40 

Adresse: Fornebuveien 38-40, 1366 Lysaker

Selskap: FBV 38-40 AS (org. nr.: 918 040 625)
 

​Type: Næringsbygg

Areal (BTA): 7 207 kvm
Parkeringsplasser: 60

Oppført: 1980

Eiendomsforvalter: Anna Feldmann Tlf (+47451 80 984/af@daimyo.no)

Vaktmester: Ronny Gilstad Tlf (+47 924 33 890/rg@daimyo.no)