Fornebuveien 46-48 

Adresse: Fornebuveien 46-48, 1326 Lysaker

Selskap: Fornebuveien 46-48 AS (org. nr.:917 299 765 )

​Type: Næring

Areal (BTA): 3140 kvm
Parkeringsplasser: 48

Oppført: 1987

Eiendomsforvalter: Anna Feldmann (+47 451 80 984/af@daimyo.no)

Vaktmester: Andre Barheim Tlf: (+47 480 79 878/ab@daimyo.no)