Grønlandsleiret 71-73

Adresse: Grønlandsleiret 71-73, 0190 Oslo

Selskap: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS (org. nr.: 999 325 858), Nonneseter Kloster barnehage AS (org. nr.: 911 789 965)
 

​Type: Bolig og barnehage

Areal (BTA): 2 850 kvm & 1 000 kvm
Parkeringsplasser: NA

Oppført: NA

Eiendomsforvalter: Mats Midttun (+47 959 99 898/mm@daimyo.no)