SEAS Logo.png

Salten Energigjenvinning AS

Salten Energigjenvinning AS er et 50/50 Joint Venture mellom Elkem og Kvitebjørn Energi. Selskapet ble etablert for å bygge og drive en Energy Recovery Plant (ERP) for Elkems silisium smelteverks tre ovner i Salten. ERP-anlegget forventes ferdigstilt mot slutten av 2020, og vil benytte ovnenes avgassvarme til å produsere damp som deretter ledes gjennom en turbin for kraftproduksjon. Anslagsvis vil 270-280 GWh elektrisitet bli generert årlig, tilsvarende forbruket til ca. 15.000 husholdninger. Etablert teknologi, tilsvarende den som er valgt for Elkems ERP anlegg på Bjølvefossen, Thamshavn og Chicoutimi (Canada), skal brukes i dette prosjektet.

 

 

Virksomhet: Energigjenvinning og kraftproduksjon

Bærekraft: Spillvarme

Plassering: Salten, Norge

Investeringsår: 2017