Hunton Fiber 

Adresse: Hunton Fiber, Niels Ødegaards gate 8, 2815 Gjøvik 

Selskap: Hunton Fiber AS (org. nr.: 964 014 256)

​Type: Næring

Areal (BTA): NA
Parkeringsplasser: NA

Oppført: NA

Eiendomsforvalter: Mats Midttun (+47 959 99 898/mm@daimyo.no)

Vaktmester: NA