Kvitebjørn Bio-El AS

Kvitebjørn Bio-El AS er et moderne brenselsfleksibelt anlegg med høy miljøstandard lokalisert på Øra i Fredrikstad. Anlegget ble satt i drift i 2008 og eies av Kvitebjørn Energi AS og driftes av FREVAR.  

Installert effekt er 25 MW. Anlegget står årlig for energigjenvinning av 50 000 - 60 000 tonn avfallsbasert brensel. Anleggets kapasitet er en årlig energileveranse på 160 GWh fordelt på fjernvarme, industridamp og noe produksjon av elektrisitet. Selskapet har utslippskonsesjon fra offentlige myndigheter.

Virksomhet: Fjernvarme, Damp, Kraft

Bærekraft: Fornybare energikilder

Plassering: Fredrikstad

Investeringsår: 2018