Kvitebjørn Varme AS

Kvitebjørn Varme AS eier og drifter fjernvarmenettet i Tromsø. Siden 1986 har selskapet levert pålitelig og miljøvennlig varme til både private og offentlige kunder i Tromsø, blant annet universitet og sykehus. På slutten av 2016 ferdigstilte Kvitebjørn et omfattende investeringsprogram som inkluderte utvidelse av fjernvarmenettet og et nytt 2x10 MW energigjenvinningsanlegg. I 2018 leverte Kvitebjørn 116 GWh, men nye kunder koples fortløpende på nettet.

 

 

Virksomhet: Fjernvarme

Bærekraft: Fornybare energikilder

Plassering: Tromsø

Investeringsår: 2014

Hjemmeside: www.kvitebjornvarme.no