Proximar Seafood AS

Proximar Seafood AS er et prosjektselskap for landbasert fiskeoppdrett i det asiatiske markedet. Selskapet arbeider med å kartlegge muligheter og finne egnete lokaliteter for bygging av produksjonsanlegg i Japan. Ved å oppdrette fisk lokalt spares kostnader og utslipp knyttet til transport av fisk over lange distanser. Proximar Seafood AS bygger kapasitet innen oppdrett for å tilfredsstille den voksende verdensbefolkningen på en bærekraftig og energieffektiv måte.

 

 

Virksomhet: Fiskeoppdrett

Bærekraft: Landbasert produksjon av matfisk

Plassering: Bergen

Omsetning: -

Ansatte: 2

Investeringsår: 2016