RSM Contract AS

RSM CONTRACT AS leverer anlegg, utstyr og tjenester for energiproduksjon og termiske prosesser basert på fastbrensel og gass samt lagring, utmating og transport av løsmasser.

RSM besitter en betydelig kompetanse og erfaring innenfor sitt virksomhetsområde, og de beste løsningene utvikler de i samarbeid med sine kunder.

 

 

Virksomhet: Biobrensel, energigjennvinning

Bærekraft: Energiproduksjon

Plassering: Akland

Hjemmeside:  www.rsm.no