Tellus Markets AS

Tellus Markets AS utfører tjenester for avfall- og gjenvinnbare produsenter. Selskapet fungerer som et bindeledd mellom avfallsprodusenter, innsamlere og behandlere, og har et stort nettverk av samarbeidspartnere innenfor energi- og materialgjenvinning i Europa. Tellus Markets ser en klar sammenheng mellom bærekraftige og løsninger som utnytter ressursene som finnes i avfallsproduktene og konkurransedyktige kommersielle vilkår. Med avfall satt i system vil Tellus Markets drive verden mot en bærekraftig fremtid.

 

 

Virksomhet: Energi og materialgjenvinning

Bærekraft: Fornybare tjenester

Plassering: Oslo

Omsetning: -

Ansatte: 1

Investeringsår: 2015